[Photo] Chiến thắng Ấp Bắc: Biểu tượng sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam

Chiến thắng Ấp Bắc (xã Tân Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Mỹ Tho xưa) là trận đầu đánh bại chiến thuật “trực thăng vận,” “thiết xa vận,” dấu hiệu phá sản chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mỹ ngụy.