[Video] Chiến thắng Đồi Độc Lập

Hà Nội (TTXVN 12/3/2024) Đồi Độc Lập là một trong hai căn cứ quan trọng và là cửa ngõ bảo vệ của tuyến phòng ngự phía Bắc, thuộc tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của thực dân Pháp. Dù thực dân Pháp đã bố trí nhiều hỏa lực mạnh cùng những tiểu đoàn lính tinh nhuệ bảo vệ, nhưng vào ngày này cách đây tròn 70 năm, ngày 15/3/1954, cứ điểm đồi Độc Lập đã bị quân đội ta tiêu diệt, mở toang cánh cửa tiến xuống vùng lòng chảo và khu trung tâm Mường Thanh, góp phần quan trọng vào chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.