[Infographics] Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”: Chủ động chuẩn bị cả về mặt chiến lược, chiến dịch

Hà Nội (TTXVN 23/12/2022) Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là một trong những chiến công oanh liệt, là bản hùng ca vĩ đại trong thế kỷ XX: mãi đi vào lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta như những “Chi Lăng”, “Hàm Tử”, “Đống Đa”, trở thành biểu tượng của ý chí, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh.