[Photo] Chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông 1947

  Nhân vật liên quan

  • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, III, IV; Bí thư Trung ương Đảng khóa II; Phó Thủ tướng Thường trực; Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòngVõ Nguyên Giáp

Chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông 1947, đánh bại cuộc hành binh bất ngờ, quy mô lớn của thực dân Pháp. Thắng lợi này đã phá sản hoàn toàn chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp, bảo đảm an toàn cơ quan “đầu não” lãnh đạo kháng chiến, bảo toàn và phát triển được quân chủ lực, bảo vệ được căn cứ địa, tạo bước chuyển về thế và lực cho cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc

 • Xác chiếc tàu L.C.T của quân đội Pháp bị pháo binh ta bắn đắm trên sông Lô Việt trong chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông năm 1947. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát

 • Nhân dân Phú Thọ cắm chông chống quân Pháp nhảy dù trong chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông 1947. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát

 • Bảo vệ Bác Hồ trên đường đi kháng chiến tại Điềm Mặc, Định Hóa, Thái Nguyên mùa hè năm 1947. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát

 • Đại tướng Võ Nguyên Giáp (thứ tư, từ trái sang) cùng đại biểu tại Hội nghị chính trị viên toàn quốc lần thứ hai ở ATK Định Hóa, Thái Nguyên trước Chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông 1947. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát

 • Cán bộ Mặt trận sông Lô nghiên cứu kế hoạch đánh địch tiến công lên Việt Bắc - Thu Đông 1947. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát

 • Tàu chiến của Pháp bị quân ta đánh đắm trên sông Lô trong chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông 1947. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát

 • Bộ đội pháo binh làm nên chiến thắng sông Lô trong chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông 1947. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát

 • Cán bộ Bộ chỉ huy chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông thị sát tình hình. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát

 • Trung đoàn 147 hành quân chuẩn bị đánh địch trong Chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông 1947. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát

 • Bộ đội luyện tập bắn súng ở chiến khu Việt Bắc năm 1947. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát

 • Bộ chỉ huy Chiến dịch Việt Bắc – Thu Đông 1947 báo cáo với Chủ tịch Hồ Chí Minh kế hoạch tác chiến, bố trí lực lượng trong chiến dịch. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát

 • Bộ đội pháo binh Sông Lô trong chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông 1947. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát