[Photo] Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa VIII (1987-1992)

  • Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII (17 đến 22/6/1987).

  • Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII (17 đến 22/6/1987).

  • Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng thăm công trường xây dựng nhà máy thủy điện Trị An, tỉnh Sông Bé (10/1987).

  • Thu hoạch lúa trên vùng kinh tế mới Bàu Ráng (Cần Thơ).

  • Xuất khẩu gạo tại cảng Sài Gòn.

  • Đồng bào Mông (Sa Pa, Lào Cai) cấy lúa mùa.

  • Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười nói chuyện với các thủy thủ nước ngoài tại cảng Hải Phòng (13/2/1991).

  • Thu hoạch lúa bằng máy gặt đập ở ngoại thành Hà Nội.

  • Hội đồng Bộ trưởng (do Quốc hội khóa VIII bầu) họp phiên cuối cùng (1992)

  • Chú thích