[Photo] Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa VIII (1987-1992)

  Nhân vật liên quan

  • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa II, III, IV, V, VI; Bí thư Trung ương Đảng Khóa II, III; Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; (6/1987 - 3/1988)Phạm Hùng
  • Tổng Bí thư của Đảng từ 6/1991 đến 12/1997Đỗ Mười

 • Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII (17 đến 22/6/1987).

 • Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII (17 đến 22/6/1987).

 • Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng thăm công trường xây dựng nhà máy thủy điện Trị An, tỉnh Sông Bé (10/1987).

 • Thu hoạch lúa trên vùng kinh tế mới Bàu Ráng (Cần Thơ).

 • Xuất khẩu gạo tại cảng Sài Gòn.

 • Đồng bào Mông (Sa Pa, Lào Cai) cấy lúa mùa.

 • Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười nói chuyện với các thủy thủ nước ngoài tại cảng Hải Phòng (13/2/1991).

 • Thu hoạch lúa bằng máy gặt đập ở ngoại thành Hà Nội.

 • Hội đồng Bộ trưởng (do Quốc hội khóa VIII bầu) họp phiên cuối cùng (1992)

 • Chú thích