Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 12/5/1968

Ngày 12/5/1968 9 giờ sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục viết Di chúc, đọc và sửa chữa những phần đã viết. Người dặn thêm nhiều điểm cụ thể về việc chăm lo đời sống của nhân dân sau chiến tranh. Người viết “Đầu tiên là công việc đối với con người” “Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình (cán bộ, binh sĩ, dân quân, du kích, thanh niên xung phong…), Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần tự lực cánh sinh”…”.
Cùng ngày, Người tiếp đồng chí Tố Hữu và đạo diễn điện ảnh người Hà Lan - Jôrít Iven. Người dặn đồng chí Tố Hữu phải liên hệ với các cơ quan, cân nhắc thận trọng các điều kiện, đảm bảo an toàn cho chuyến đi thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam của nhà đạo diễn điện ảnh Hà Lan (phim “Bầu trời và Mặt đất”).