Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 2/3/1962

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Ngày 2/3/1962 Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Đại hội Liên hoan chiến sĩ thi đua của lực lượng Công an nhân dân vũ trang. Nói chuyện với Đại hội, Người khen ngợi thành tích học tập, công tác, xây dựng tổ chức, tăng gia sản xuất, giúp đỡ nhân dân của các đơn vị và hứa sẽ tặng một lá cờ “Thi đua khá nhất” để làm giải thưởng luân lưu cho các đơn vị có nhiều thành tích nhất. Người còn tặng cán bộ, chiến sĩ của ngành bài thơ:

          "Non xanh nước biếc trùng trùng,
Giữ gìn Tổ quốc ta không ngại ngùng gian lao.
             Núi cao sự nghiệp càng cao,
Biển sâu, chí khí ta so vào càng sâu.
            Thi đua ta quyết giật cờ đầu”.