Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 2/3/1963

Ngày 2/3/1963 Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Vĩnh Phúc - tỉnh bị hạn hán nặng và nhân dân đang hăng hái thi đua chống hạn đẩy mạnh vụ sản xuất đông-xuân. Tại thị xã Vĩnh Yên, Người nói chuyện với trên một vạn rưỡi đồng bào, cán bộ và bộ đội trong tỉnh. Người mong “Mỗi đảng viên và mỗi đoàn viên phải xung phong gương mẫu trong mọi công việc, phải ra sức đoàn kết và giúp đỡ bà con cùng tiến bộ, phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta”./.