Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 5/3/1951

Ngày 5/3/1951 Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nói chuyện tại Hội nghị của Bộ Tổng tư lệnh tổ chức giao nhiệm vụ cho các đơn vị ở hướng chính tham gia chiến dịch Trung Du. Người căn dặn “Các đồng chí sẽ đi qua dải đất lịch sử Bạch Đằng-Vạn Kiếp là dịp để các đồng chí tưởng nhớ lại tấm gương oanh liệt chống ngoại xâm của dân tộc ta, để cùng nỗ lực tiêu diệt được nhiều giặc, giành toàn thắng cho chiến dịch, kế tục truyền thống anh dũng đời trước, tiếp tục chiến đấu bảo vệ nhân dân, bảo vệ Tổ quốc”.