[Video] Chủ tịch Hồ Chí Minh - "Linh hồn" của chiến dịch Điện Biên Phủ

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng từ 2/1951 đến 9/1969; Tổng Bí thư từ 10/1956 đến 9/1960Hồ Chí Minh
    • Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, III, IV; Bí thư Trung ương Đảng khóa II; Phó Thủ tướng Thường trực; Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòngVõ Nguyên Giáp

Hà Nội (TTXVN 2/5/2024) Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, sau này đã đúc kết: "Chúng ta không thể có một nhận thức sâu sắc và đầy đủ về những nguyên nhân đưa quân và dân ta đến thắng lợi Điện Biên Phủ, nếu chúng ta không nói đến cuộc kháng chiến lâu dài và gian khổ của toàn dân ta… Có kháng chiến gian khổ mới có chiến thắng Điện Biên Phủ vĩ đại". Vì thế, dù chiến dịch Điện Biên Phủ chỉ diễn ra gần 2 tháng, nhưng vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh phải được nhìn nhận trong toàn bộ cuộc kháng chiến mà Người đóng vai trò là "linh hồn" và người chỉ huy cao nhất.