[Photo] Chủ tịch Hồ Chí Minh-Vị lãnh tụ giản dị, gần gũi với nhân dân

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Hà Nội (TTXVN 19/5/2023) Với bao thế hệ người Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn gần gũi, thân thương, đáng kính “Người là Cha, là Bác, là Anh” và có lối sống vô cùng khiêm tốn, giản dị.