[Photo] Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngành Y tế

  Nhân vật liên quan

  • Chủ tịch Đảng từ 2/1951 đến 9/1969; Tổng Bí thư từ 10/1956 đến 9/1960Hồ Chí Minh

Hà Nội (TTXVN 21/2/2024) Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc xây dựng một nền y học Việt Nam vững mạnh, trong đó hình ảnh người thầy thuốc Việt Nam mẫu mực được Người đặc biệt quan tâm. Suốt 68 năm qua, những lời căn dặn, chỉ bảo của Bác để “Thầy thuốc như mẹ hiền” đã trở thành phương châm hành động của các thế hệ thầy thuốc nước ta trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

 • Thăm Bệnh xá Vân Đình (Hà Tây cũ) ngày 20/4/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn cán bộ bệnh xá thực hiện “Lương y như từ mẫu”. Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Bác Hồ nói chuyện thân mật với GS, bác sĩ Trần Hữu Tước (bên trái) - người sáng lập và xây dựng ngành Tai - Mũi - Họng Việt Nam và các trí thức ngành y (3/1964). Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Bệnh viện thành phố Nam Định (22/5/1963). Ảnh: TTXVN

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Viện Quân y Hải Phòng (5/1957). Ảnh: TTXVN

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm phòng thí nghiệm trường Đại học Y Dược Hà Nội (14/1/1963). Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với giảng viên, sinh viên trường Đại học Y Dược Hà Nội (14/1/1955). Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Viện Mắt Trung ương. Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Ảnh: TTXVN

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Bệnh viện Quân y Hải Phòng (5/1957). Ảnh: TTXVN

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Bệnh viện Quân y Hải Phòng (5/1957). Ảnh: TTXVN

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Ảnh: TTXVN

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Ảnh: TTXVN

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Ảnh: TTXVN

 • Bác Hồ thăm Bệnh viện Quân y 7 (5/1967). Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với Giáo sư, bác sỹ Đặng Văn Ngữ (giữa) trong lần Bác đến thăm trường Y - Dược và khoa Kí sinh trùng. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát

 • Bác Hồ với các bác sỹ ngành quân y (năm 1954). Ảnh: Tư liệu TTXVN

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với GS, bác sĩ Trần Hữu Tước - người sáng lập và xây dựng ngành Tai - Mũi - Họng Việt Nam và Bộ trưởng Y tế Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát

 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với GS, bác sĩ Trần Hữu Tước - người sáng lập và xây dựng ngành Tai - Mũi - Họng Việt Nam và Bộ trưởng Y tế Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát