[Photo] Chủ tịch Hồ Chí Minh với trí thức

Hà Nội (TTXVN 10/11/2023) Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn đề cao, coi trọng vai trò của đội ngũ trí thức đối với sự nghiệp cách mạng. Người khẳng định: “Trí thức là vốn liếng quý báu của dân tộc. Ở nước khác như thế, ở Việt Nam càng như thế”. Người nhấn mạnh: “Địa vị những người trí thức ái quốc Việt Nam sẽ là cùng với toàn thể đồng bào, kiến thiết một nước Việt Nam mới, một nước Việt Nam thống nhất và độc lập, dân chủ, tự do, hạnh phúc”.

  • Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức là nền tảng của khối đại đoàn kết toàn dân. Trong ảnh: Người nói chuyện với các đại biểu trí thức dự Hội nghị chính trị đặc biệt, ngày 27/3/1964. Ảnh: Tư liệu TTXVN

  • Theo lời kêu gọi của Bác Hồ, năm 1949, giáo sư Đặng Văn Ngữ từ Nhật Bản về nước tham gia kháng chiến chống Pháp, trở thành giảng viên Chủ nhiệm Bộ môn Ký sinh trùng trường Đại học Y khoa tại Chiêm Hóa. Trong thời gian tham gia kháng chiến chống Pháp tại chiến khu Việt Bắc, ông đã nghiên cứu thành công cách sản xuất ra thuốc Penicillin, loại thuốc kháng sinh này đã góp phần rất lớn trong điều trị chống nhiễm khuẩn cho thương binh và nhân dân trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ sau này. Trong ảnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh với Giáo sư, bác sỹ Đặng Văn Ngữ (giữa) trong lần Bác đến thăm trường Y - Dược và khoa Kí sinh trùng (14/1/1963). Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát