Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt họp báo (ngày 10/8/1991)

Hà Nội (TTXVN 10/8/1991)