Chủ tịch Lê Đức Anh hội đàm với Chủ tịch Giang Trạch Dân (9/11/1993)

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, đêm 9/11/1993