Chủ tịch Lê Đức Anh thăm bang Sao Paulo và kết thúc chuyến thăm hữu nghị chính thức Brazil (10/1995)

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 12/10/1995
Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 12/10/1995