[Photo] Chủ tịch nước dâng hương và khai bút đầu Xuân tại Khu lưu niệm Nguyễn Trãi

Hà Nội (TTXVN 18/02/2024) Nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024, sáng 18/2/2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến dâng hương và dự lễ khai bút đầu Xuân tại Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi, ở xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Cùng dự có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng.

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu thực hiện nghi lễ khai bút đầu Xuân năm 2024 tại Khu lưu niệm Anh hùng Dân tộc, Danh nhân Văn hóa Thế giới Nguyễn Trãi (2/2024). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu thực hiện nghi lễ khai bút đầu Xuân năm 2024 tại Khu lưu niệm Anh hùng Dân tộc, Danh nhân Văn hóa Thế giới Nguyễn Trãi (2/2024). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với cụ Nguyễn Thông, Hậu duệ đời thứ 18 dòng họ Anh hùng Dân tộc, Danh nhân Văn hóa Thế giới Nguyễn Trãi (2/2024). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tại Khu lưu niệm Anh hùng Dân tộc, Danh nhân Văn hóa Thế giới Nguyễn Trãi (2/2024). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tại Khu lưu niệm Anh hùng Dân tộc, Danh nhân Văn hóa Thế giới Nguyễn Trãi (2/2024). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương và dự lễ khai bút đầu Xuân tại Khu lưu niệm Anh hùng Dân tộc, Danh nhân Văn hóa Thế giới Nguyễn Trãi (2/2024). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ khai bút đầu Xuân tại Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi (2/2024). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự lễ khai bút đầu Xuân tại Khu lưu niệm Anh hùng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới Nguyễn Trãi (2/2024). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)