[Photo] Chủ tịch nước Lê Đức Anh thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc (9-15/11/1993)

  • Chủ tịch nước Lê Đức Anh hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân tại Đại Lễ đường nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, ngày 9/11/1993, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc từ 9-15/11/1993. Ảnh: Cao Phong – TTXVN

  • Chủ tịch nước Lê Đức Anh và Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân duyệt đội danh dự tại Lễ đón ở Đại Lễ đường nhân dân, thủ đô Bắc Kinh, ngày 9/11/1993, trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc từ 9-15/11/1993. Ảnh: Cao Phong – TTXVN