[Photo] Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm cấp nhà nước Saudi Arabia

Hà Nội (TTXVN 10/4/2010)

 • Quốc vương A-rập Xê-út Áp -đun-la Bin Áp-đun A-dít An Xa-út hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

 • Quốc vương A-rập Xê-út Áp -đun-la Bin Áp-đun A-dít An Xa-út đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại hoàng cung. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

 • Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-A-râp Xê-út. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

 • Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến thăm và phát biểu tại Hội đồng tư vấn của Quốc vưong.Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

 • Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến thăm Hội đồng tư vấn của Quốc vương.Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

 • Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm Bảo tàng Quốc gia A-rập Xê-út.Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

 • Quốc vương A-rập Xê-út Áp -đun-la Bin Áp-đun A-dít An Xa-út tặng Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết Huân chương Áp-đun A-dít. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

 • Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến thăm Hội đồng tư vấn của Quốc vương.Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

 • Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm Bảo tàng Quốc gia A-rập Xê-út.Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

 • Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Hoàng tử Saud Bin Thuyan Al-Saud ,Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp cơ sở Saudi (Sabic). Ảnh: nguyễn Khang - TTXVN

 • Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến dự và phát biểu tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-A-râp Xê-út. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

 • Quốc vương A-rập Xê-út Áp -đun-la Bin Áp-đun A-dít An Xa-út đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại hoàng cung. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN