[Photo] Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Phần Lan (1/2010)

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa IX, X; Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; (6/2006 - 7/2011)Nguyễn Minh Triết

Hà Nội (TTXVN 11/1/2010) Ngày 11/1/2010, tại Phủ Chủ tịch,Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Phần Lan Sauli Niinisto thăm và làm việc Việt Nam.

  • Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Phần Lan Sauli Niinisto thăm và làm việc Việt Nam (11/1/2010). Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

  • Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Phần Lan Sauli Niinisto thăm và làm việc Việt Nam (11/1/2010). Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

  • Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hoà Phần Lan Sauli Niinisto thăm và làm việc Việt Nam (11/1/2010). Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN