[Photo] Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

    Nhân vật liên quan

    • Nguyễn Xuân Phúc

Hà Nội (TTXVN 29/06/2021) Sáng 29/6/2021, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

  • Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

  • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào dự buổi hội kiến. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN