[Photo] Chủ tịch nước Tô Lâm đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ vô danh

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị; Chủ tịch nước CHXHCN Việt NamTô Lâm

Hà Nội (TTXVN 11/7/2024) Chủ tịch nước Tô Lâm và các thành viên Đoàn cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ vô danh ở Thủ đô Vientiane. Ảnh: Bùi Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

  • Chủ tịch nước Tô Lâm và các thành viên Đoàn cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ vô danh ở Thủ đô Vientiane, ngày 11/7/2024. Ảnh: Bùi Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

  • Chủ tịch nước Tô Lâm và các thành viên Đoàn cấp cao Việt Nam tưởng niệm các liệt sĩ, ngày 11/7/2024. Ảnh: Bùi Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào

  • Chủ tịch nước Tô Lâm đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các liệt sĩ vô danh ở Thủ đô Vientiane, ngày 11/7/2024. Ảnh: Bùi Xuân Tú - PV TTXVN tại Lào