Ủy viên Bộ Chính trị
Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

Tô Lâm

 • Họ và tên: Tô Lâm
 • Ngày sinh: 10/7/1957
 • Ngày vào Đảng: 22/8/1981
 • Quê quán: xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII

  - Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh (từ 22/5/2024)

  - Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an (4/2016 - 5/2024)

  - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Luật học
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1974-1979: Sinh viên trường Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân)

  - 1979-1988: Cán bộ, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)

  - 1988-1990: Phó Trưởng phòng, Tổng cục An ninh, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)

  - 1990-1993: Trưởng phòng, Tổng cục An ninh, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)

  - 1993-1997: Phó Cục trưởng, Tổng cục An ninh, Bộ Công an

  - 1997-2006: Cục trưởng, Tổng cục An ninh, Bộ Công an

  - 6/2006 - 12/2009: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an; tháng 4/2007 được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng

  - 12/2009: Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục An ninh I, Bộ Công an

  - 02/2010 - 7/2010: Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; tháng 7/2010 được thăng cấp bậc hàm Trung tướng

  - 8/2010 - 01/2011: Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

  - 01/2011 - 7/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

  - 8/2011 - 01/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; tháng 9/2014 được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng

  - 01/2016 - 03/2016: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

  - 04/2016: Ủy viên Bộ Chính trị (khóa XII, XIII); Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ; Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng (nay là Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực); Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên (7/2016 - 10/2017); tháng 01/2019 được thăng cấp bậc hàm Đại tướng

  - 22/5/2024: Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, đồng chí được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an; Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Ủy viên Bộ Chính trị
Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam

Tô Lâm

 • Họ và tên: Tô Lâm
 • Ngày sinh: 10/7/1957
 • Ngày vào Đảng: 22/8/1981
 • Quê quán: xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
 • Dân tộc: Kinh
 • Chức vụ:

  - Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII

  - Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XI, XII, XIII

  - Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh (từ 22/5/2024)

  - Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an (4/2016 - 5/2024)

  - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

  - Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV

 • Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
 • Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Luật học
 • Tóm tắt quá trình công tác:

  - 1974-1979: Sinh viên trường Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân)

  - 1979-1988: Cán bộ, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)

  - 1988-1990: Phó Trưởng phòng, Tổng cục An ninh, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)

  - 1990-1993: Trưởng phòng, Tổng cục An ninh, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an)

  - 1993-1997: Phó Cục trưởng, Tổng cục An ninh, Bộ Công an

  - 1997-2006: Cục trưởng, Tổng cục An ninh, Bộ Công an

  - 6/2006 - 12/2009: Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an; tháng 4/2007 được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng

  - 12/2009: Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục An ninh I, Bộ Công an

  - 02/2010 - 7/2010: Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; tháng 7/2010 được thăng cấp bậc hàm Trung tướng

  - 8/2010 - 01/2011: Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

  - 01/2011 - 7/2011: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

  - 8/2011 - 01/2016: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; tháng 9/2014 được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng

  - 01/2016 - 03/2016: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an

  - 04/2016: Ủy viên Bộ Chính trị (khóa XII, XIII); Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh; Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ; Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV; Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng (nay là Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống tham nhũng, tiêu cực); Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên (7/2016 - 10/2017); tháng 01/2019 được thăng cấp bậc hàm Đại tướng

  - 22/5/2024: Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, đồng chí được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an; Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.


Có (0) kết quả được tìm thấy cho từ khóa