[Photo] Chủ tịch nước Tô Lâm gặp nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị; Chủ tịch nước CHXHCN Việt NamTô Lâm

Hà Nội (TTXVN 11/7/2024) Chiều 11/7/2024, tại Thủ đô Vientiane, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith.

  • Chủ tịch nước Tô Lâm gặp nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith, ngày 11/7/2024. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

  • Chủ tịch nước Tô Lâm gặp nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith, ngày 11/7/2024. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

  • Chủ tịch nước Tô Lâm gặp nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith, ngày 1/7/2024. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN