[Photo] Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị; Chủ tịch nước CHXHCN Việt NamTô Lâm

Hà Nội (TTXVN 11/7/2024) Sáng 11/7/2024, tại Thủ đô Vientiane, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone.

  • Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, ngày 11/7/2024. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

  • Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, ngày 11/7/2024. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

  • Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, ngày 11/7/2024. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN