[Photo] Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị; Chủ tịch nước CHXHCN Việt NamTô Lâm

Hà Nội (TTXVN 11/7/2024) Chiều 11/7/2024, tại Thủ đô Vientiane, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước.

  • Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu, ngày 11/7/2024. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

  • Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, ngày 11/7/2024. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

  • Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, ngày 11/7/2024. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

  • Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đồng chí Sinlavong Khoutphaythoune, ngày 11/7/2024. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN