[Photo] Chủ tịch nước Tô Lâm trao quà cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị; Chủ tịch nước CHXHCN Việt NamTô Lâm

Hà Nội (TTXVN 11/7/2024) Sáng 11/7/2024, tại Thủ đô Vientiane, Chủ tịch nước Tô Lâm trao cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith quà của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào.

  • Chủ tịch nước Tô Lâm trao xe ô tô Vinfast VF9 cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, ngày 11/7/2024. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

  • Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi thức trao chìa khoá xe ô tô Vinfast VF9 cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, ngày 11/7/2024. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

  • Chủ tịch nước Tô Lâm lái xe ô tô Vinfast VF9 chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, ngày 11/7/2024. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

  • Chủ tịch nước Tô Lâm lái xe ô tô Vinfast VF9 chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, ngày 11/7/2024. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

  • Chủ tịch nước Tô Lâm trao xe ô tô Vinfast VF9 cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, ngày 11/7/2024. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN