[Photo] Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào dự Lễ kích hoạt dự án quản lý dân cư và CCCD tại Lào

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị; Chủ tịch nước CHXHCN Việt NamTô Lâm

Hà Nội (TTXVN 11/7/2024) Sáng 11/7/2024, tại Thủ đô Vientiane, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dự Lễ kích hoạt triển khai dự án Xây dựng hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào.

  • Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thực hiện nghi thức kích hoạt triển khai dự án Xây dựng hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào, ngày 11/7/2024. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

  • Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thực hiện nghi thức kích hoạt triển khai dự án Xây dựng hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào, ngày 11/7/2024. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

  • Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng các đại biểu tại Lễ kích hoạt triển khai dự án Xây dựng hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân tại Lào, ngày 11/7/2024. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN