[Photo] Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin chứng kiến trao các văn kiện hợp tác Việt - Nga

  Nhân vật liên quan

  • Tổng thống Liên bang NgaVladimir Vladimirovich Putin
  • Ủy viên Bộ Chính trị; Chủ tịch nước CHXHCN Việt NamTô Lâm

Hà Nội (TTXVN 20/6/2024) Chiều 20/6/2024, tại Phủ Chủ tịch, sau khi kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin chứng kiến trao các văn kiện đã ký kết giữa hai nước và tiến hành họp báo chung.

 • Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin chứng kiến trao các văn kiện đã ký kết giữa hai nước, ngày 20/6/2024. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

 • Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin chứng kiến trao các văn kiện đã ký kết giữa hai nước, ngày 20/6/2024. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

 • Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin chứng kiến trao các văn kiện đã ký kết giữa hai nước, ngày 20/6/2024. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

 • Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin chứng kiến trao các văn kiện đã ký kết giữa hai nước, ngày 20/6/2024. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

 • Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin chứng kiến trao các văn kiện đã ký kết giữa hai nước, ngày 20/6/2024. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

 • Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin chứng kiến trao các văn kiện đã ký kết giữa hai nước, ngày 20/6/2024. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

 • Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin chứng kiến trao các văn kiện đã ký kết giữa hai nước, ngày 20/6/2024. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

 • Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin chứng kiến trao các văn kiện đã ký kết giữa hai nước, ngày 20/6/2024. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

 • Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo chung, ngày 20/6/2024. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

 • Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp báo chung, ngày 20/6/2024. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

 • Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp báo chung, ngày 20/6/2024. Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN