Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự Lễ trao Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; (2/4/2016 - 21/9/2018)Trần Đại Quang

Hà Nội (TTXVN 2/1/2018)

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dự và trao Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí" lần thứ nhất. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày đầu năm mới 2018, tối 2/1/2018, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức trọng thể Lễ trao Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” (lần thứ nhất).

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới dự và phát biểu tại Lễ trao giải. Dự Lễ trao giải có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; đại diện Lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội cùng đông đảo các tác giả đoạt giải.

Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” nhằm góp phần đẩy mạnh nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, theo tinh thần các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, mà trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định 55 - QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” nhằm phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, của nhân dân, báo chí và công luận trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên…

Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” (lần thứ nhất) do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức, được phát động trong toàn quốc, thời hạn nhận tác phẩm từ ngày 1/1/2017 đến 30/11/2017, đã có 1.126 tác phẩm gửi về tham dự giải. Hội đồng sơ khảo và Hội đồng chung khảo đã làm việc với tinh thần khẩn trương, khách quan và công tâm, chọn được 31 tác phẩm để trao giải - trong đó có 2 giải A, 7 giải B, 10 giải C, 12 giải khuyến khích cho các loại hình báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dự và trao Giải báo chí toàn quốc "Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí". Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN

Giải A thể loại Báo In được trao cho loạt 3 bài "Cuộc đại phẫu những "khối u" nghìn tỷ…" của nhóm tác giả Báo Nhân Dân; Giải A thể loại Báo điện tử được trao cho loạt bài 8 kỳ "Chống được "chạy" sẽ thành công" của tác giả Nguyễn Hòa Văn – Tạp chí Người làm báo.
         
Báo điện tử VietnamPlus, Thông tấn xã Việt Nam đoạt 2 giải thưởng ở thể loại báo điện tử, giải B với loạt 5 bài “Vỡ trận quy hoạch thủy điện nhỏ ở các tỉnh miền núi phía Bắc”, giải Khuyến khích với loạt 5 bài “Nhức nhối những chiêu trò "rút ruột kho thóc’" quỹ bảo hiểm y tế”.
         
Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo, các tác phẩm tham dự giải, đặc biệt là các tác phẩm được chọn vào chung khảo, được trao giải có chất lượng nghiệp vụ tốt, thông tin sắc bén, trung thực, thể hiện trách nhiệm cao của các nhà báo, tinh thần dấn thân, bất chấp mọi khó khăn, nguy hiểm để có được các tác phẩm báo chí hay, có tính chiến đấu cao và tính nhân văn sâu sắc.
         
Các tác phẩm được trao giải có tính phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời về các nội dung như: đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí; mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch; phát hiện, đấu tranh, lên án những hiện tượng, hành vi tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt, các tác phẩm đã khai thác, phát hiện về những hình thức tham nhũng mới, không chỉ tham nhũng về vật chất mà là tham nhũng chức quyền, địa vị…
         
Chủ tịch nước Trần Đại Quang, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao giải thưởng cho các tác giả đoạt Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” (lần thứ nhất).
         
Phát biểu tại Lễ trao giải, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đây là công việc khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao, đấu tranh kiên quyết, kiên trì, liên tục, có hiệu quả từ Trung ương đến cơ sở. Các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo cấp cao phải thực sự tiên phong, gương mẫu, sử dụng sức mạnh tổng hợp của tổ chức Đảng, bộ máy Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhân dân và các phương tiện thông tin đại chúng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
         
Chủ tịch nước Trần Đại Quang nêu rõ, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí cả nước đã thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội; tích cực tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kịp thời phản ánh một cách chân thực những yếu kém, tiêu cực, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, đồng thời cổ vũ, nêu gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Hàng nghìn tác phẩm báo chí viết về đề tài này, nhất là các tác phẩm được trao Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” là minh chứng sinh động về vai trò quan trọng của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo trong cuộc đấu tranh với “giặc nội xâm” hết sức cam go, phức tạp.
         
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đi cùng với đó phải phát huy hơn nữa vai trò và trách nhiệm của báo chí, đặc biệt coi trọng tính khách quan, chân thực, tính chuyên nghiệp; đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo trong việc phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực khác trong đời sống xã hội.
         
Chủ tịch nước Trần Đại Quang lưu ý nhiệm vụ chủ động phối hợp đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, làm thất bại âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chống tham nhũng, lãng phí để chống phá Đảng, Nhà nước. Tăng cường phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí và các cơ quan chức năng trong việc xử lý những vụ việc tham nhũng, lãng phí do báo chí phát hiện và bảo vệ những người làm báo, bảo vệ người tố cáo tham nhũng, lãng phí.
         
Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” được tổ chức 2 năm/lần.
        
Tại Lễ trao giải, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam đã phát động Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” (lần thứ hai), bắt đầu từ đầu năm 2018, tổng kết và trao giải vào cuối năm 2019./.

Đức Dũng - Mỹ Bình