Chủ tịch nước Trần Đức Lương hội kiến với quyền Thủ tướng Liên bang Nga Chernomyrdin (Tréc-nô-mư-đin) (8/1998)

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 27/8/1998