Chủ tịch nước Trần Đức Lương hội kiến với quyền Thủ tướng Liên bang Nga Chernomyrdin (Tréc-nô-mư-đin) (8/1998)

    Nhân vật liên quan

    • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa VIII, IX; Chủ tịch nước (1997-2006)Trần Đức Lương

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 27/8/1998