[Photo] Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đón và hội đàm với Tổng thống Hungary Ader János (27/11/2014)

  Nhân vật liên quan

  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX, X, XI; Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam (7/2011 - 3/2016)Trương Tấn Sang

Sáng 27/11/2014, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chủ trì Lễ đón Tổng thống Cộng hoà Hungary Ader János. Sau lễ đón, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng thống Ader János.

 • Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đón Tổng thống Ader János, sáng 27/11/2014. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

 • Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Ader János trên bục danh dự tại lễ đón, sáng 27/11/2014. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

 • Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Ader János duyệt Đội danh dự QĐND Việt Nam, sáng 27/11/2014. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

 • Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đón Tổng thống Ader János. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

 • Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đón Tổng thống Ader János. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

 • Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng Tổng thống Ader János và Phu nhân tại Lễ đón. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

 • Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng thống Ader János, sau Lễ đón sáng 27/11/2014. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

 • Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Ader János chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật giữa hai nước. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

 • Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Ader János chứng kiến lễ ký Thỏa thuận sơ bộ về thành lập liên doanh giữa Công ty Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Công ty Cổ phần Chứng khoán Buda-Cash Brokerhouse Budapest. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

 • Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Ader János chứng kiến lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông giữa Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Bộ Phát triển Quốc gia Hungary. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN

 • Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Ader János chứng kiến lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) với Đài Truyền hình Duna TV và Đài Phát thanh Hungary. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN