[Photo] Chủ tịch nước và Tổng thống LB Nga gặp gỡ các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam học tại Nga

  Nhân vật liên quan

  • Tổng thống Liên bang NgaVladimir Vladimirovich Putin
  • Ủy viên Bộ Chính trị; Chủ tịch nước CHXHCN Việt NamTô Lâm

Hà Nội (TTXVN 20/6/2024) Tối 20/6/2024, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống LB Nga Vladimir Putin dự buổi gặp gỡ lãnh đạo Hội hữu nghị Việt – Nga và các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam học tại Nga.

 • Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống LB Nga Vladimir Putin dự buổi gặp gỡ lãnh đạo Hội hữu nghị Việt – Nga và các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam học tại Nga, ngày 20/6/2024. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN

 • Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống LB Nga Vladimir Putin dự buổi gặp gỡ lãnh đạo Hội hữu nghị Việt – Nga và các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam học tại Nga, ngày 20/6/2024. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN

 • Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống LB Nga Vladimir Putin dự buổi gặp gỡ lãnh đạo Hội hữu nghị Việt – Nga và các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam học tại Nga, ngày 20/6/2024. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN

 • Tổng thống LB Nga Vladimir Putin đến dự buổi gặp gỡ lãnh đạo Hội hữu nghị Việt – Nga và các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam học tại Nga, ngày 20/6/2024. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN

 • Tổng thống LB Nga Vladimir Putin phát biểu tại buổi gặp gỡ lãnh đạo Hội hữu nghị Việt – Nga và các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam học tại Nga, ngày 20/6/2024. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN

 • Tổng thống LB Nga Vladimir Putin phát biểu tại buổi gặp gỡ lãnh đạo Hội hữu nghị Việt – Nga và các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam học tại Nga, ngày 20/6/2024. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN

 • Tổng thống LB Nga Vladimir Putin phát biểu tại buổi gặp gỡ lãnh đạo Hội hữu nghị Việt – Nga và các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam học tại Nga, ngày 20/6/2024. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN

 • Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi gặp gỡ lãnh đạo Hội hữu nghị Việt – Nga và các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam học tại Nga, ngày 20/6/2024. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN

 • Tổng thống LB Nga Vladimir Putin đến dự buổi gặp gỡ lãnh đạo Hội hữu nghị Việt – Nga và các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam học tại Nga, ngày 20/6/2024. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN

 • Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống LB Nga Vladimir Putin đến dự buổi gặp gỡ lãnh đạo Hội hữu nghị Việt – Nga và các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam học tại Nga, ngày 20/6/2024. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN

 • Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ lãnh đạo Hội hữu nghị Việt – Nga và các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam học tại Nga, ngày 20/6/2024. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN

 • Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống LB Nga Vladimir Putin cùng các đại biểu thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật tại sự kiện, ngày 20/6/2024. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN

 • Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống LB Nga Vladimir Putin cùng các đại biểu thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật tại sự kiện, ngày 20/6/2024. Ảnh: Nhan Sáng – TTXVN