[Photo] Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Phú Yên

Phú Yên (TTXVN 11/11/2023) Sáng 11/11/2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã về dự, chung vui với bà con các dân tộc thôn Xây Dựng, xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Liên khu dân cư xã Suối Trai, huyện Sơn Hoà. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng quà cho cán bộ quản lý, giáo dục, giáo viên tiêu biểu và đồng bào uy tín. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với người dân tại Liên khu dân cư xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với người dân tại Liên khu dân cư xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN 

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Liên khu dân cư xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự và phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Liên khu dân cư xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

  • Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Liên khu dân cư xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN