[Photo] Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Thượng viện và Hạ viện Uruguay

  Nhân vật liên quan

  • Vương Đình Huệ

Hà Nội (TTXVN 27/4/2023) Sáng 27/4/2023 (theo giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Uruguay Beatriz Argimon và Chủ tịch Hạ viện Uruguay Sebastian Andujar.

 • Chủ tịch Thượng viện Uruguay Beatriz Argimon và Chủ tịch Hạ viện Uruguay Sebastian Andujar đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Thượng viện Uruguay Beatriz Argimon và Chủ tịch Hạ viện Uruguay Sebastian Andujar đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Thượng viện Uruguay Beatriz Argimon và Chủ tịch Hạ viện Uruguay Sebastian Andujar đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký sổ lưu niệm. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Chủ tịch Thượng viện Uruguay Beatriz Argimon và Chủ tịch Hạ viện Uruguay Sebastian Andujar cùng các đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Thượng viện Uruguay Beatriz Argimon và Chủ tịch Hạ viện Uruguay Sebastian Andujar đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh chung với Chủ tịch Thượng viện Beatriz Argimon và Chủ tịch Hạ viện Uruguay Sebastian Andujar. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Chủ tịch Thượng viện Beatriz Argimon. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao đổi với Chủ tịch Thượng viện Beatriz Argimon. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)