[Photo] Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Miyegombo Enkhbold thăm chính thức Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 23/1/2018) Từ ngày 20-23/1/2018, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Miyegombo Enkhbold thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

 • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ. Ảnh Trọng Đức-TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Miyegombo Enkhbold và Phu nhân vào đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Nhà sàn tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Dân -TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Miyegombo Enkhbold và Phu nhân vào đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm Nhà sàn tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyễn Dân -TTXVN

 • Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Miyegombo Enkhbold đang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN.

 • Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Miyegombo Enkhbold. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN.

 • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ ký Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội hai nước. Ảnh Trọng Đức -TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ. Ảnh Trọng Đức-TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ. Ảnh Trọng Đức-TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ. Ảnh Trọng Đức-TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ

 • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ

 • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ. Ảnh Trọng Đức-TTXVN

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ngài Miyegombo Enkhbold, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ đang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN .

 • Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ngài Miyegombo Enkhbold, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ đang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN .

 • Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Miyegombo Enkhbold đang thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN.