Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp Thú tướng Cộng hòa Bulgaria Sergei Stanishev (11/2006)

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIIINguyễn Phú Trọng

Hà Nội (TTXVN 23/11/2006)

Chiều 23/11/2006, tại Hội trường Ba Đình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Thủ tướng Cộng hòa Bun-ga-ri Xéc-gây Xta-ni-sép (Sergei Stanishev) và các thành viên trong đoàn đang thăm hữu nghị chính thức nước ta.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Xéc-gây Xta-ni-sép và các thành viên trong đoàn sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Bun-ga-ri. Chủ tịch nói: Trong suốt hơn nửa thế kỷ kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, nhân dân Việt Nam luôn giữ ấn tượng sâu đậm về đất nước Bun-ga-ri tươi đẹp, nhân dân Bun-ga-ri đôn hậu; ghi nhớ và cảm ơn nhân dân Bun-ga-ri về sự giúp đỡ quí báu dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay. Chủ tịch nhất trí với ý kiến của Thủ tướng Xéc-gây Xta-ni-sép, cho rằng Quốc hội hai nước cần tăng cường quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời thúc đẩy hai Chính phủ trong việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác đã đạt được giữa hai bên. 

Thủ tướng Xéc-gây Xta-ni-sép bày tỏ vinh dự được đến thăm Việt Nam vào một thời điểm rất có ý nghĩa, Việt Nam vừa gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, đồng thời cũng vừa tổ chức thành công Hội nghị APEC 14. Thủ tướng nhấn mạnh rằng Bun-ga-ri và Việt Nam từ lâu đã có quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống tốt đẹp, nhân dân hai nước từng gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau. Những năm gần đây, cả Bun-ga-ri và Việt Nam đều đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại, đây chính là cơ sở cho quan hệ hai nước phát triển lên một tầm cao mới. Thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội cũng liên tục được thúc đẩy, hai bên đã tích cực trao đổi các đoàn, qua đó tăng cường sự hiểu biết và hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp của hai nước. Thủ tướng cho rằng hai bên cần tiếp tục tìm ra các cơ chế hợp tác hiệu quả, thiết thực hơn giữa hai Quốc hội; tin tưởng rằng sự hợp tác tốt đẹp giữa hai Quốc hội sẽ là chất xúc tác cho mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống Bun-ga-ri - Việt Nam ngày càng phát triển, phù hợp với mong muốn và lợi ích của cả hai bên.   

Nhân dịp này, Thủ tướng Xéc-gây Xta-ni-sép đã trân trọng chuyển thư của Chủ tịch Quốc hội Bun-ga-ri Ghê-oóc-ghi Pi-rin-xki mời Chủ tịch Quốc hội  Nguyễn Phú Trọng thăm hữu nghị chính thức Bun-ga-ri. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã cảm ơn và nhờ Thủ tướng Xéc-gây Xta-ni-sép chuyển lời thăm hỏi, lời mời Chủ tịch Quốc hội Ghê-oóc-ghi Pi-rin-xki sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam vào thời gian sớm nhất./. 

Nguyễn Thị Sự