Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 20/11/2013) Chiều 20/11/2013, tại Trụ sở Trung ương Đảng, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tới thông báo về kết quả Đại hội đại biểu những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VI nhiệm kỳ (2013-2018). Cùng dự buổi tiếp có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nguyễn Thiện Nhân.

Sau hai ngày làm việc, chiều 20/11/2013, Đại hội đại biểu những người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VI đã bế mạc tại Hà Nội, thành công tốt đẹp. 450 đại biểu là linh mục, tu sỹ và giáo dân tiêu biểu cho phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo toàn quốc đã hiệp thương, suy cử linh mục Nguyễn Công Danh, tái đắc cử vị trí Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ (2013-2018). Đại hội đã ban hành Tâm thư kêu gọi cộng đồng giáo dân Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới. 

Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của đồng bào Công giáo trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng vui mừng nhận thấy, 30 năm qua, từ khi được thành lập, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã làm tốt vai trò đoàn kết rộng rãi đồng bào Công giáo, cổ vũ, động viên đồng bào tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo …nêu cao tinh thần “sống tốt đời, đẹp đạo”, “sống phúc âm trong lòng dân tộc". 

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhiệt liệt chúc mừng thành công của Đại hội lần thứ VI của Ủy ban, cũng là niềm vui của cộng đồng Công giáo Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Đảng, Nhà nước ta là luôn luôn thực hiện chính sách nhất quán tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Việc này cũng đã được quy định rõ trong các bản Hiến pháp của đất nước ta, trong đó có Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang tích cực được hoàn thiện, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.  

Chủ tịch Quốc hội mong muốn và tin tưởng các vị giám mục, linh mục, tu sỹ và bà con giáo dân sẽ luôn phát huy những giá trị đạo đức tôn giáo tốt đẹp, đồng hành cùng dân tộc, nêu cao tinh thần trách nhiệm công dân, “sống tốt đời, đẹp đạo”, tích cực góp phần vào sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, “Dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

Nhân dịp Lễ Thiên chúa Giáng sinh đang tới gần, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trân trọng gửi lời chúc một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc tới các vị giám mục, linh mục, tu sỹ cùng toàn thể đồng bào Công giáo cả nước. 

Tại buổi tiếp, đại diện các chức sắc Công giáo, giáo dân cũng phát biểu, bày tỏ phấn khởi, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; đồng thời đề đạt nguyện vọng tiếp tục được các cấp MTTQ, chính quyền, địa phương hỗ trợ tích cực hơn nữa cho hệ thống Ủy ban Đoàn kết Công giáo các địa phương, nhằm không ngừng mở rộng và đẩy mạnh các hoạt động thiện nguyện, từ thiện xã hội theo đúng đường hướng “tốt đời, đẹp đạo”, đóng góp tích cực vào xây dựng quê hương, đất nước./. 

Quang Vũ