[Photo] Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Khu Di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam

Hà Nội (TTXVN 23/07/2019) Trong chương trình thăm và làm việc tại tỉnh Tây Ninh, sáng 23/7/2019, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đến dâng hương, hoa và thăm Khu di tích lịch sử văn hóa Quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam

  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương, hoa tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Khu di tích. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương, hoa tại Khu di tích Nhà Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương và thăm khu Di tích Nhà đồng chí Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương và thăm khu Di tích Nhà đồng chí Võ Văn Kiệt. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi sổ vàng lưu niệm tại Khu di tích. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dâng hương và thăm khu Di tích Nhà đồng chí Võ Văn Kiệt. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

  •  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Khu di tích lịch sử văn hóa Quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam Ảnh: Trọng Đức/TTXVN