Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh hội kiến với Tống thống Liên bang Nga V.V.Pu-tin (3/2001)

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 1/3/2001