[Photo] Chủ tịch Quốc hội Phần Lan vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (3/2024)

Hà Nội (TTXVN 25/3/2024) Trong chương trình thăm chính thức Việt Nam, sáng 25/3/2024, Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  • Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (25/3/2024). Ảnh: An Đăng - TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho cùng các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (25/3/2024). Ảnh: An Đăng - TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (25/3/2024). Ảnh: An Đăng - TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (25/3/2024). Ảnh: An Đăng - TTXVN