[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho (3/2024)

  Nhân vật liên quan

  • Vương Đình Huệ

Hà Nội (TTXVN 25/3/2024) Sáng 25/3/2024, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho thăm chính thức Việt Nam.

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho (25/3/2024). Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho (25/3/2024). Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho (25/3/2024). Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho (25/3/2024). Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho (25/3/2024). Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho (25/3/2024). Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho (25/3/2024). Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho phát biểu (25/3/2024). Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho tham quan Phòng truyền thống Quốc hội (25/3/2024). Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho tham quan Phòng Truyền thống Quốc hội (25/3/2024). Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho tham quan Phòng Truyền thống Quốc hội (25/3/2024). Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho tham quan Phòng Truyền thống Quốc hội (25/3/2024). Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiễn Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Phần Lan Jussi Halla-aho (25/3/2024). Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho với các đại biểu (25/3/2024). Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Jussi Halla-aho (25/3/2024). Ảnh: Nhan Sáng - TTXVN