[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Malaysia

Hà Nội (TTXVN 21/7/2023) Sáng 21/7/2023, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim thăm chính thức Việt Nam.

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ giới thiệu đoàn Việt Nam đón Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim chụp ảnh chung. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim chụp ảnh chung. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim chụp ảnh chung. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Quang cảnh buổi hội kiến. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

 • Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)