Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Saudi Arabia bắt đầu thăm chính thức Việt Nam (1/2016)

Hà Nội (TTXVN 31/1/2016)

Ngày 31/1/2016, ông Abdullad Bin Mohammed Ibrahim Al-Sheikh (Áp-đu-la bin Mô-ham-mét I-bờ-ra him An Xa-ích), Chủ tịch Hội đồng Tư vấn (Quốc hội) Vương quốc Ả-rập Xê-út đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam (từ ngày 31/1 đến ngày 3/2/2016) theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.   

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Saudi Arabia, Ngài Abdullah Bin Mohammed Bin Ibrahim Al-Sheikh sang thăm chính thức Việt Nam. ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

Về học vấn, ông Abdullah Bin Mohammed Bin Ibrahim Al-Sheikh được nhận giấy chứng nhận trung cấp từ trường Muhammadiah ở Riyadh, sau đó được chuyển sang Viện Nghiên cứu Hồi giáo. Trong thời gian này, ông được cha mình là Lãnh tụ Hồi giáo Mohammed Bin Ibrahim cuối cùng, Tổng Giáo sĩ của Vương quốc Saudi Arabia dạy dỗ. Ông là con trai duy nhất trong số những người con của Giáo sĩ sống cùng gia đình, thường theo cha đi các nơi. Ông thường đọc cho cha mình nghe rất nhiều tài liệu đã được học trong Viện Nghiên cứu Hồi giáo. Ông cũng nghiên cứu việc giải thích Kinh Qur'an và các nguyên tắc luật học dưới thời Lãnh tụ Hồi giáo Abdulrazaq Afifi cuối cùng theo yêu cầu của cha mình.   

Ông đến học tại Đại học Shariah ở Riyadh (sau này được đặt tên là Đại học Hồi giáo Imam Mohammed Bin Saud). Ông tốt nghiệp với bằng Cử nhân ở Shariah năm 1975, rồi công tác tại trường đại học như một trợ lý giảng dạy. Sau đó, ông được tài trợ để làm nghiên cứu sinh tại Shariah và Cao đẳng Luật ở Đại học Al-Azhar ở Cairo, Ai Cập. Ông nhận bằng Thạc sĩ vào năm 1980 với Luận án là "Sự xuất hiện của Pháp luật Hồi giáo và tính độc lập của nó là sự kết thúc của thế kỷ Hejri thứ tư ".   

Sau đó ông sang Anh để tiếp tục nghiên cứu luận án tiến sĩ năm 1987, với nhan đề "Đầu tư vốn trong Hồi giáo Shariah" dưới sự giám sát của Tiến sĩ Abdullah Al-Rakban. Sau khi hoàn thành luận án tiến sĩ, ông làm việc như một giảng viên và trợ lý giáo sư ở Đại học Hồi giáo Imam Mohammed Bin Saud, Đại học Shariah, Sở Khoa học pháp lý cho đến khi ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp theo Nghị định Hoàng gia số 2/125    ngày 19/3/1413 H (1992).   

Ông đã tham gia: Thành viên Hội đồng Học giả Cấp cao; Thành viên Tòa án tối cao về các vấn đề Hồi Giáo; Phó Chánh Văn phòng điều hành của Hội đồng Bộ trưởng Tư pháp Ả-rập; Thành viên của Tổ chức Albr ở Riyadh; Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tạp chí Hồi giáo Al-Dawah; Thành viên Hội đồng quản trị của Hiệp hội trẻ em khuyết tật.   

Chức vụ chính thức và nhiệm vụ: Năm 2009, ông được Quốc Vương bổ nhiệm làm Chủ tịch Quốc hội. Ông đã tham gia các cuộc thảo luận và giám sát luận án của một số Thạc sĩ và Tiến sĩ trong lĩnh vực luật học. Luận án tiến sĩ của ông đã thảo luận về Lãnh tụ Hồi giáo Abdullah Bin Sulaiman Al-Tuwaijri trong "Lựa chọn của Lãnh tụ Hồi giáo Mohammed Bin Ibrahim Al Al-Sheikh trong sự thờ phụng và các vấn đề ngoại trừ sự trong sạch" trong Muharram 1430H. Ngài Tổng Giáo sĩ của Vương quốc, Lãnh tụ Hồi giáo Abdullah Bin Abdulaziz Al Al-Sheikh (giám sát viên của luận án) và Ngài Lãnh tụ Hồi giáo Tiến sĩ Sulaiman Bin Abdullah Al-Aba Khail, Hiệu trưởng Đại học Hồi giáo của Imam Mohammed Bin Saud, đều tham gia những buổi thảo luận được đề cập ở trên.   

Về nghiên cứu, ông giảng về Kinh tế Hồi giáo và "Khủng bố và làm thế nào để xử lý", được biên soạn trong một cuốn sách.   

Ông Abdullah Bin Mohammed Bin Ibrahim Al-Sheikh, sinh năm 1948 đã kết hôn và có 5 con./.