[Photo] Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Saudi Arabia thăm chính thức Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 3/2/2016) Từ 31/1 đến 3/2/2016, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Saudi Arabia, ngài Abdullah Al Sheikh thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Saudi Arabia, Ngài Abdullah Bin Mohammed Bin Ibrahim Al-Sheikh sang thăm chính thức Việt Nam. ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Saudi Arabia, Ngài Abdullah Bin Mohammed Bin Ibrahim Al-Sheikh sang thăm chính thức Việt Nam. ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Saudi Arabia, Ngài Abdullah Bin Mohammed Bin Ibrahim Al-Sheikh sang thăm chính thức Việt Nam. ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Saudi Arabia, Ngài Abdullah Bin Mohammed Bin Ibrahim Al-Sheikh sang thăm chính thức Việt Nam. ảnh: Nhan Sáng-TTXVN

  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đón và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Saudi Arabia, Ngài Abdullah Bin Mohammed Bin Ibrahim Al-Sheikh sang thăm chính thức Việt Nam. ảnh: Nhan Sáng-TTXVN