Chủ tịch Trần Đức Lương rời Saint Petersburg (Xanh Pê-téc-bua) kết thúc chuyến tốt đẹp chuyến thăm Liên bang Nga (8/1998)

Tin Thế giới của Thông tấn xã Việt Nam, ngày 29/8/1998