[Photo] Chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (25/2 - 2/3/1999)

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư của Đảng từ 12/1997 đến 4/2001 Lê Khả Phiêu

  • Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân đón Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu tại Đại Lễ đường thủ đô Bắc Kinh trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc từ 25/2 - 2/3/1999. Ảnh: Cao Phong - TTXVN

  • Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân duyệt đội danh dự Hải lục không quân Trung Quốc trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc từ 25/2 - 2/3/1999. Ảnh: Cao Phong - TTXVN

  • Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc từ 25/2 - 2/3/1999. Ảnh: Cao Phong - TTXVN

  • Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu hội kiến đồng chí Lý Bằng, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nước CHND Trung Hoa, ngày 26/2/1999 tại Thủ đô Bắc Kinh trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc. Ảnh: Cao Phong - TTXVN

  • Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu hội kiến đồng chí Hồ Cẩm Đào, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch nước CHND Trung Hoa, tại Thủ đô Bắc Kinh, ngày 26/2/1999 trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc. Ảnh: Cao Phong - TTXVN