[Photo] Chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng thống Indonesia Suharto (19-21/11/1990)

  Nhân vật liên quan

  • Ủy viên Bộ Chính trị Khóa IV, V, VI; Bí thư Trung ương Đảng Khóa V; Chủ tịch Hội đồng Nhà nước (6/1987- 9/1992)Võ Chí Công

 • Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công và Tổng thống Indonesia Suharto duyệt đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam trong chuyến thăm Việt Nam ngày 19/11/1990. Ảnh: Minh Điền - TTXVN

 • Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh hội kiến Tổng thống Indonesia Suharto thăm chính thức Việt Nam (11/1990). Ảnh: Kim Hùng - TTXVN

 • Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công hội đàm với Tổng thống Indonesia Suharto thăm chính thức Việt Nam (11/1990) Ảnh: Kim Hùng - TTXVN

 • Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Ali Alatas (20/11/1990). Ảnh: Kim Hùng - TTXVN

 • Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch và Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Ali Alatas ký Hiệp định về hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật giữa 2 nước (21/11/1990). Ảnh: Kim Hùng - TTXVN

 • Tổng thống Indonesia Suharto thăm xí nghiệp may Chiến Thắng (Hà Nội) trong chuyến thăm Việt Nam (20/11/1990). Ảnh: Kim Hùng - TTXVN

 • Phu nhân của Tổng thống Indonesia Suharto thăm trường trẻ em mồ côi Nguyễn Viết Xuân trong chuyến thăm Việt Nam (20/11/1990). Ảnh: Kim Hùng - TTXVN