[Video] Chuyện về nhà tư sản yêu nước Hoàng Thị Minh Hồ

    Nhân vật liên quan

    • Doanh nhânHoàng Thị Minh Hồ
    • Doanh nhânTrịnh Văn Bô

Hà Nội (TTXVN 14/11/2017) Cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ là vợ của nhà đại tư sản Trịnh Văn Bô, người đã hiến hơn 5.000 lượng vàng cho cách mạng và có nhiều công lao, đóng góp với Đảng, Chính phủ và ngành Tài chính. Di sản lớn nhất cụ để lại cho mọi người là một tinh thần dân tộc ngời sáng, sự cống hiến hết mình cho đất nước, lòng tin yêu cách mạng và Bác Hồ cao cả mà hiếm ai có được. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Thông tấn: