[Photo] Công dân Ai Cập ở nước ngoài bắt đầu bỏ phiếu bầu Tổng thống (12/2023)

Hà Nội (TTXVN 2/12/2023) Giám đốc điều hành Cơ quan Bầu cử quốc gia Ai Cập (NEA), ông Ahmed Bendari, cho biết 106 điểm bỏ phiếu đã được mở trên toàn thế giới trong ngày 1/12/2023, ngày đầu tiên công dân Ai Cập ở nước ngoài đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Tổng cộng có 137 Đại sứ quán và Lãnh sự quán Ai Cập tại 121 quốc gia sẽ tiếp nhận cử tri đến bỏ phiếu từ ngày 1-3/12.

  • Công dân Ai Cập sống ở Kuwait bỏ phiếu bầu Tổng thống tại điểm bầu cử ở Kuwait City, ngày 1/12/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Công dân Ai Cập sống ở Kuwait bỏ phiếu bầu Tổng thống tại điểm bầu cử ở Kuwait City, ngày 1/12/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

  • Công dân Ai Cập sống ở Kuwait bỏ phiếu bầu Tổng thống tại điểm bầu cử ở Kuwait City, ngày 1/12/2023. Ảnh: AFP/TTXVN